21. Series Học WooCommerce: Các lưu ý khi dùng W3 Total Cache cho cửa hàng WooCommerce

– Chuyên mục: Series Học WooCommerce

Bài này tôi viết nhằm hoàn thiện hơn về series Học làm website bán hàng với plugin WooCommerce. Nếu bạn dùng W3 Total Cache và làm như tôi đã hướng dẫn trong bài Hướng dẫn W3 Total Cache cho Share Host hoặc VPS dùng EasyEngine thì gặp một vấn đề đó là các trang như tài khoản, giỏ hàng, thanh toán sẽ bị lưu cache nên khách hàng sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng. Vì vậy chúng ta cần thiết lập những trang đó không lưu cache. Ngoài ra nếu bạn cho phép HTML minify settings thì bạn cần thêm mfunc vào mục Ignored comment stems. Hai vấn đề trên tôi sẽ trình bày kỹ ở 02 mục lớn dưới đây. Bài hướng dẫn này tôi dựa trên bài viết Tiếng Anh của WooCommerce, các bạn có thể xem thêm Tại đây

1. Thiết lập Page Cache trong W3 Total Cache khi dùng cho cửa hàng WooCommerce

Bạn vào Performence >> Page Cache >> Advanced >> tìm đến Never cache the following pages và làm theo hình dưới

w3tc-cho-woocommmerce

Các bạn chỉ cần thêm như hình trên thì các trang tài khoản, giỏ hàng, thanh toán của cửa hàng bạn sẽ không bị lưu cache nữa.

2. Thiết lập Minify trong W3 Total Cache khi dùng cho cửa hàng WooCommerce

Bạn vào Performence >> Minify >> tìm đến HTML & XML và làm theo hình dưới

woocoomerce-w3totalcache

Như hình trên bạn cần đánh dấu vào Enable trong HTML minify settings và thêm mfunc vào mục Ignored comment stems

Như vậy chúng ta đã kết thúc một bài khá ngắn về Các lưu ý khi dùng W3 Total Cache cho cửa hàng WooCommerce. Tuy bài này khá ngắn nhưng nó có những thiết lập rất cần thiết cho cửa hàng WooCommerce của bạn.

0 comments… add one

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!