18. Series Học WooCommerce: Cách thêm nhóm sản phẩm

– Chuyên mục: Series Học WooCommerce

Nhóm sản phẩm trong plugin WooCommerce có thể được hiểu là một tập hợp nhiều sản phẩm đưa vào một nhóm. Bài này viết thì hơi khó hiểu nên tôi sẽ ví dụ cụ thể để cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ cửa hàng bán sách trực tuyến: Bạn bán Bộ sách giáo khoa lớp 12 gồm Sách Văn 12, Sách Toán 12, Sách Lý 12 … (ở đây tôi chỉ làm 03 loại sách, các bạn có thể làm tương tự các loại sách khác).

1. Tạo tên nhóm sản phẩm (Bộ sách giáo khoa lớp 12)

Bạn vào Sản phẩm >> Thêm sản phẩm >> và làm theo hình dưới

them-nhom-san-pham

Như hình trên trong phần Dữ liệu sản phẩm bạn chọn Sản phẩm được nhóm.
Trong phần Mã sản phẩm bạn nhập mã sao cho bạn dễ quản lý tất cả các sản phẩm của bạn.
Khi các bạn thiết lập tất cả các mục như hình trên xong các bạn bấm vào Đăng bài viết.

2. Tạo các sản phẩm đơn giản cần đưa vào nhóm (Sách Văn 12, Sách Toán 12, Sách Lý 12)

Đầu tiên bạn cần tạo một sản phẩm đơn giản là Sách Văn 12
Bạn vào Sản phẩm >> Thêm sản phẩm >> và làm theo hình dưới

them-nhom-san-pham-1

Như hình trên các bạn thấy sản phẩm Sách Văn 12 này các bạn thiết lập như một sản phẩm đơn giản bình thường như thiết lập giá cả, thuế, chi phí giao nhận …

Các bạn chỉ chú ý đến mục các sản phẩm được kết nối, bạn sẽ thấy có thêm một mục tên là Nhóm và ở đó bạn hãy tìm nhóm bạn vừa tạo ra (Bộ sách giáo khoa lớp 12) để thêm vào như hình dưới

them-nhom-san-pham-2

Sau khi thiết lập xong tất cả các bạn bấm vào nút Đăng bài viết.

Bây giờ các bạn làm tương tự cho sản phẩm đơn giản là Sách Toán 12, Sách Lý 12.

3. Xem kết quả

Bây giờ khi xem nhóm sản phẩm kia, bạn sẽ thấy mục chọn số lượng các sản phẩm bên trong nhóm khi đặt hàng như hình dưới

them-nhom-san-pham-3

Như hình trên các bạn thấy nó sẽ cho khách hàng chọn số lượng mua, loại nào khách hàng cần mua, loại nào khách hàng không cần mua có thể đặt số lượng là 0 và khi khách hàng bấm vào sản phẩm nào thì nó sẽ hiện ra chi tiết sản phẩm đó.

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong Cách thêm nhóm sản phẩm trong plugin WooCommerce. Bài này là bài cuối cùng mà tôi hướng dẫn tìm hiểu về các mục trong plugin WooCommerce. Bài sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các plugin và WooCommerce Extensions cần thiết cho cửa hàng WooCommerce của bạn. Các WooCommerce Extensions mà bài sau tôi giới thiệu đa số là dùng cho theme Storefront (vì tôi dùng theme Storefront làm hướng dẫn Học làm website bán hàng với plugin WooCommerce)

0 comments… add one

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!