16. Series Học WooCommerce: Cách thêm sản phẩm có thuộc tính

– Chuyên mục: Series Học WooCommerce

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu cách thêm một sản phẩm đơn giản trong plugin WooCommerce, bài này tôi và các bạn cùng tìm hiểu cách thêm sản phẩm có thuộc tính trong plugin WooCommerce. Trong plugin WooCommerce có 02 loại thuộc tính để thêm cho sản phẩm đó là thuộc tính loại văn bản và thuộc tính loại lựa chọn

1. Thêm thuộc tính loại văn bản

Bạn vào Sản phẩm >> Các thuộc tính >> Thêm thuộc tính mới

san-pham-co-thuoc-tinh

Các bạn làm theo hình trên và nhớ đánh dấu vào Cho phép lưu trữ?. Sau đó bấm vào Thêm thuộc tính

Bây giờ chúng ta quay lại mục Sản phẩm (Bạn có thể Thêm sản phẩm mới hoặc sửa lại sản phẩm đã thêm)
Sản phẩm >> Thêm sản phẩm >> Dữ liệu sản phẩm và làm theo hình dưới

san-pham-co-thuoc-tinh-1

Sau khi thêm xong, chúng ta sẽ khai báo giá trị hiển thị của thuộc tính này như hình dưới

san-pham-co-thuoc-tinh-2

Bạn nhớ bấm vào nút Save attributes (lưu thuộc tính) và sau đó nhớ bấm vào nút Cập nhật

Bây giờ chúng ta sẽ xem nó hiển thị ra ngoài như thế nào

san-pham-co-thuoc-tinh-3

Như hình trên bạn thấy nó xuất hiện thêm một Tab Thông tin thêm và nó sẽ hiển thị giá trị nãy giờ tôi vừa nhập.

Bạn cũng có thể lặp lại như vậy để thêm nhiều thuộc tính cho một sản phẩm.

Như vậy chúng ta có thể thấy được thuộc tính sản phẩm loại văn bản nghĩa là nó sẽ hiển thị ra phần thông tin thêm của sản phẩm và người dùng không thể lựa chọn, hoặc chúng ta không thể thiết lập giá cả và hình ảnh riêng cho nó được. Mục đích sử dụng của thuộc tính kiểu này là để khách hàng tham khảo

2. Thêm thuộc tính loại lựa chọn

Bạn vào Sản phẩm >> Các thuộc tính >> Thêm thuộc tính mới

san-pham-co-thuoc-tinh-4

Các bạn làm theo hình trên và nhớ đánh dấu vào Cho phép lưu trữ?. Sau đó bấm vào Thêm thuộc tính

Bây giờ bạn bấm vào biểu tượng hình bánh răng bên phải như hình dưới

san-pham-co-thuoc-tinh-5

Và bây giờ các bạn làm tương tự như hình dưới để thêm các màu sắc như Xanh, Đỏ, Vàng …

san-pham-co-thuoc-tinh-6

Khi các bạn thêm xong các bạn sẽ được như hình dưới

san-pham-co-thuoc-tinh-7

Bây giờ chúng ta quay lại mục Sản phẩm (Bạn có thể Thêm sản phẩm mới hoặc sửa lại sản phẩm đã thêm)
Sản phẩm >> Thêm sản phẩm >> Dữ liệu sản phẩm và làm theo hình dưới

san-pham-co-thuoc-tinh-8

Như hình trên bạn thấy:
Phần Dữ liệu sản phẩm bạn chọn Sản phẩm có biến thể.
Phần Tùy chỉnh thuộc tính sản phẩm bạn chọn Màu sắc và bấm vào nút Thêm
Phần Giá trị (s) bạn chọn Đỏ, Vàng, Xanh mà chúng ta đã thêm ở phần Sản phẩm >> Các thuộc tính >> Màu sắc >> Thêm các màu (Đỏ, Vàng, Xanh)
Bạn nhớ đánh dấu vào mục Dùng cho nhiều biến thể.
Sau đó bạn nhớ bấm vào Save attributes (lưu thuộc tính)

Bây giờ các bạn qua mục Các biến thể, Phần Thêm biến thể các bạn bấm vào nút Đi 03 lần để tạo ra 03 biến thể Xanh, Đỏ, Vàng sau đó các bạn thiết lập như hình dưới

san-pham-co-thuoc-tinh-9

Giá trị form mặc định: Bạn chọn một màu sắc để hiển thị mặc định hoặc bạn có thể chọn là không có mặc định màu sắc
Như hình trên bạn thấy mỗi biến thể bạn nhấp vào nó để thiết lập màu sắc, giá cả, trọng lượng,…và nếu bạn muốn thêm nhiều biến thể khác cứ việc ấn nút thêm biến thể là được. Thêm xong các giá trị các bạn nhớ bấm vào nút Lưu thay đổi và sau đó bấm vào nút Cập nhật

Bây giờ chúng ta sẽ xem nó hiển thị ra ngoài như thế nào

san-pham-co-thuoc-tinh-10 san-pham-co-thuoc-tinh-11

Như vậy là chúng ta đã kết thúc một bài dài về Cách thêm sản phẩm có thuộc tính trong plugin WooCommerce. Bài tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu Cách thêm sản phẩm bên ngoài trong plugin WooCommerce

0 comments… add one

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!