CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Website wordpresstut.com tôn trọng sự riêng tư của mọi NGƯỜI DÙNG và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.
Chính sách bảo mật này giải thích việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động trên website
1. Website wordpresstut.com
– wordpresstut.com KHÔNG thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, giới tính, số tài khoản ngân hàng… của người dùng khi truy cập website này.
– wordpresstut.com có thể lưu trữ thông tin về hành vi của người dùng để sử dụng cho việc tối ưu nội dung website, chi tiết xem tại mục “Cookies và IP” trong Điều Khoản Sử Dụng.
2. Liên kết đến những website khác
– Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. wordpresstut.com không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. wordpresstut.com không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.
3. Thay đổi với chính sách này
wordpresstut.com có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.
4. Thông tin liên hệ
Với các câu hỏi về chính sách bảo mật, bạn hãy liên hệ với chúng tôi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!