Hướng dẫn Plugin WP-Optimize toàn tập

– Chuyên mục: Plugin WordPress

Hướng dẫn sử dụng plugin WP-Optimize

Sau khi cài đặt, bạn vào tab WP-Optimize để thực hiện tối ưu. Các lựa chọn mặc định sẽ như thế này:

01-cac-lua-chon-mac-dinh

Bạn có thể thấy thông báo là website của tôi sử dụng cơ sở dữ liệu InnoDB (41) nên những bảng này sẽ không được tối ưu, trong khi những bảng khác sẽ được tối ưu (other tables will be optimized – 21). Bạn nên tick chọn vào chỗ Optimize database tables (trong hình trên mình quên chưa tick), còn phần Optimize InnoDB thì không nên tick.

Giải thích ý nghĩa các tùy chọn và thông báo trong ảnh trên (con số cụ thể sẽ khác, phụ thuộc vào website của bạn).

 • Clean all post revision: 882 post revisions in your database nghĩa là trang của tôi có 882 phiên bản lưu trữ dành cho phục hồi bài viết trong cơ sở dữ liệu, tick chọn vào đây sẽ xóa các dữ liệu này. Lời khuyện: nên tick.
 • Clean all auto-draft: 8 auto draft post in your database nghĩa là trang của tôi có 8 bản nháp tự động lưu trong cơ sở dữ liệu, tick chọn vào đây sẽ xóa dữ liệu này. Lời khuyên: nên tick.
 • Clean all trashed post: 3 trashed posts in your database nghĩa là có 3 bài post trong thùng rác, tick chọn vào đây sẽ xóa dữ liệu này. Lời khuyên: nên tick.
 • Remove spam and trashed comments: 1020 spam commments found nghĩa là loại bỏ comment spam và comment trong thùng rác. Lời khuyên: nên tick, bạn có thể xem lại review ở phần spam xem có đúng là các comment đó là spam hay không trước khi thực hiện xóa toàn bộ.
 • Remove unapproved comments: 14 unapproved comments found nghĩa là có 14 bình luận chưa được phê duyệt, tick chọn vào đây sẽ xóa hết các bình luận này. Lời khuyên: không nên tick chọn vội, bạn nên vào xem cụ thể các comment chưa được xét duyệt này rồi xóa sau cũng chưa muộn.

Các lựa chọn chuyên sâu:

02-cac-lua-chon-chuyen-sau
 • Remove expired transient options nghĩa là xóa các tùy chọn tạm thời. Hiện mình không rõ ý nghĩa của lựa chọn này.
 • Remove pingbacks nghĩa là xóa pingbacks, nếu bản thân bạn là người bật pingbacks thì không nên tick chọn để xóa nó.
 • Remove trackbacks nghĩa là xóa trackbacks, tương tự nên bản thân bạn là người bật trackbacks thì không nên tick chọn để xóa nó.
 • Clean post meta data nghĩa là xóa các siêu dữ liệu của bài post trong cơ sở dữ liệu. Trong thông báo trong ảnh trên nó nói rằng mình có 58 siêu dữ liệu không dùng vào việc gì và có thể cần xóa bỏ.
 • Clean comment metadata nghĩa là xóa bỏ các siêu dữ liệu của bình luận cũng như các hàng dữ liệu của Akismet (plugin cực kỳ mạnh mẽ trong khả năng chống spam). Trong thông báo trên nó nói có đến 19 012 hàng dữ liệu Akismet chưa được sử dụng.
 • Clean orphaned relationship data nghĩa là xóa bỏ các dữ liệu quan hệ không được sử dụng.

Lưu ý: Các mục được đánh dấu màu đỏ thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu chuyên sâu hơn. Trong một số trường hợp rất hiếm (very rare cases), nếu server vận hành cơ sở dữ liệu của bạn bị treo, quá tải (crash) cùng lúc khi quá trình tối ưu đang diễn ra, dữ liệu có thể bị hỏng. Bạn có thể muốn backup trước khi thực hiện tối ưu hóa.

Sau khi tick chọn tất cả những lựa chọn bạn mong muốn. Bạn tick vào tùy chọn sau nếu dùng plugin UpdraftPlus, điều đó sẽ giúp website được backup (nếu không sử dụng plugin này bạn không cần tick chọn/và cũng không thể tick chọn):

03-click-chon-backup

Cuối cùng bạn nhấn Run all selected optimizations để thực hiện tối ưu.

Thông tin bảng

Thông tin về các bảng nằm ở tab Table information. Ở đây nó thông báo cho ta biết tên bảng (Table), số lượng Records (bản ghi), kích cỡ cơ sở dữ liệu (Data Size), kiểu dữ liệu (Type):

04-bang-csdl

Cài đặt

Thông tin về cài đặt nằm ở tab Settings. Ở đây bạn thiết lập một số cài đặt liên quan đến lịch backup cũng như việc lưu trữ dữ liệu cũ trong khoảng thời gian bao lâu.

Cài đặt chung / General settings

05-cai-dat-chung

Cài đặt (keep last) này cho phép giữ lại dữ liệu 2 tuần từ giai đoạn chọn và loại bỏ các dữ liệu rác trước đó. Còn Enable admin bar link nghĩa là cho phép hiển thị thanh admin cho WP-Optimize lên thanh quản trị trên cùng.

Nếu bạn muốn lên lịch tối ưu hóa cơ sở dữ liệu một cách tự động, bạn tick như hình dưới đây:

06-len-lich-toi-uu

Cuối cùng nhấn Save Settings để lưu cài đặt.

Kinh nghiệm thực tế

Mình coi WP-Optimize là quá trình tổng vệ sinh website, do vậy trên thực tế mình không dùng nó quá thường xuyên. 1 năm chỉ bật lên một đến hai lần để thực hiện dọn dẹp sau đó lại tắt đi.

Bởi vì không phải dọn dẹp quá thường xuyên sẽ hữu ích, chẳng hạn như việc giữ lại các revision cũ có thể vô cùng giá trị nếu chúng ta cần dùng đến nó (điều này cũng giống như một đồ vật cũ trong nhà vậy, không phải vật cũ, ít dùng là ta sẽ ném vào thùng rác, bởi khi cần đến sẽ vẫn có cái mà dùng).

OK, tất nhiên điều đó đúng với mình thôi. Các bạn có thể có các lựa chọn khác thích hợp với bản thân hơn.

0 comments… add one

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!