Hướng dẫn WP Maintenance Mode toàn tập

– Chuyên mục: Plugin WordPress

Đây là plugin có chức năng là khi người dùng truy cập bất kỳ trang nào trong website đều sẽ hiển thị trang thông báo thay vì nội dung gốc

1. Tại sao chúng ta dùng plugin này?

Chúng ta dùng plugin này khi chúng ta đang bảo trì, nâng cấp trang web hoặc có một thay đổi lớn trên web thì bạn nên cài plugin này. Khách truy cập sẽ không thể nhìn thấy những gì bạn đang làm trong khi trang web của bạn đang lộn xộn. Hoặc trong trường hợp khác ví dụ bạn đang tạo ra một cửa hàng bán hàng trực tuyến nhưng đang trong quá trình hoàn thiện ( có nghĩa là bạn đang cập nhật sản phẩm cho cửa hàng của bạn) không muốn cho người khác nhìn thấy thì bạn dùng plugin này, plugin này sẽ tạo ra một trang thông báo khi nào thì người dùng có thể truy cập trang web của bạn.

2. Cài đặt

Bạn vào Plugins (Gói mở rộng) >> Add new (cài mới) và làm theo hình dưới

WP-Maintenance-Mode

Sau khi cài đặt bạn nhớ kích hoạt nó

3. Hướng dẫn sử dụng

Bạn vào Settings (Cài đặt) >> WP Maintenance Mode >> bạn sẽ thấy 03 tabs: general, design và modules.

3.1 Tab General

WP-Maintenance-Mode-1

Status (Tình trạng): Activated (Kích hoạt chế độ bảo trì) hoặc Deactivated (Tắt chế độ bảo trì)
Bypass for Search Bots: Cho phép (hoặc không cho phép) bọ tìm kiếm bỏ qua chế độ bảo trì
Backend Role, Frontend Role: Đánh dấu cho phép loại thành viên nào truy cập vào trang Backend, Frontend (Admin chắc chắn được phép truy cập)
Robots Meta Tag: Cho phép (hoặc không cho phép) sử dụng Robots Meta Tag
Redirection: Khi bạn cho phép thành viên truy cập thì bạn có thể nhập URL tại đây để chuyển hướng họ đến trang bạn muốn (ví dụ: https://demo.wordpresstut.com)
Exclude: bạn cần loại trừ trang nào thì nhập vào đây
Notice: bạn cần hiện (hoặc không hiện) chú ý khi chế độ bảo trì  đang được kích hoạt
Khi bạn chọn Yes thì nó sẽ hiện chú ý như hình dưới khi bạn truy cập vào Dashboard (bảng điều khiển)

WP-Maintenance-Mode-2

Dashboard link: Bạn có muốn thêm một liên kết đến Dashboard (bảng điều khiển) trên trang chế độ bảo trì (Maintenance Mode)?
Sau khi bạn chọn phù hợp với ý đồ của bạn nhớ bấm vào Save settings

3.2 Tab Design

Bạn có thể làm theo ví dụ dưới

WP-Maintenance-Mode-3

Choose type: Bạn có thể chọn custom color (chọn màu nền), Upload background (tải hình nền từ máy tính), predefined background (chọn hình nền từ thư viện có sẵn)

3.3 Tab Modules

WP-Maintenance-Mode-8

Trong tab này, bạn sẽ cài đặt kích hoạt các chức năng như: đồng hồ đếm ngược (Countdown), Subscribe (Theo dõi), Social Networks (trang mạng xã hội), contact (liên hệ), Google Analytics. Sau khi bạn cấu hình xong nhớ bấm vào Save settings

3. Xem kết quả

WP-Maintenance-Mode-7

Vậy chúng ta đã kết thúc một bài viết về Hướng dẫn WP Maintenance Mode. Các bạn cần lưu ý rằng ngoài cách dùng plugin như tôi đã hướng dẫn ở trên. Các bạn có thể dùng code hoặc dùng một số theme hỗ trợ chế độ bảo trì. Nhưng riêng tôi vẫn thích dùng plugin hơn.

0 comments… add one

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!