16. Series Học WooCommerce: Cách thêm sản phẩm có thuộc tính

– Chuyên mục: Series Học WooCommerce woocommerce

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu cách thêm một sản phẩm đơn giản trong plugin WooCommerce, bài này tôi và các bạn cùng tìm hiểu cách thêm sản phẩm có thuộc tính trong plugin WooCommerce. Trong plugin WooCommerce có 02 loại thuộc tính để thêm cho sản phẩm đó là thuộc tính loại văn [...]

12. Series Học WooCommerce: Tìm hiểu mục tài khoản của plugin WooCommerce

– Chuyên mục: Series Học WooCommerce woocommerce

Mục tài khoản trong plugin WooCommerce sẽ bao gồm những tùy chọn liên quan đến việc đăng ký tài khoản hoặc quản lý tài khoản khi khách mua hàng. Tuy mục này không quan trọng bằng mục Giao Nhận và mục Thanh Toán nhưng nó lại là mục không thể thiếu của một trang bán hàng chuyên [...]

11. Series Học WooCommerce: Tích hợp Bảo Kim vào plugin WooCommerce

– Chuyên mục: Series Học WooCommerce woocommerce

Qua nhiều ngày tìm hiểu về việc thanh toán trực tuyến thì tôi thấy có rất nhiều plugin hỗ trợ thanh toán trực tuyến cho WooCommerce như: 2Checkout, Stripe, Braintree, Authorize.Net … nhưng các nhà hỗ trợ thanh toán trực tuyến trung gian đó đều lấy phí giao dịch rất cao. Ví dụ như ở 2Checkout phí giao dịch mỗi [...]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!