Hướng dẫn Plugin Akismet toàn tập

– Chuyên mục: Plugin WordPress

Khi cài đặt xong WordPress, họ đã cung cấp sẵn cho bạn plugin tên Akismet mà bạn có thể kích hoạt tại Trang quản trị -> Plugin -> Plugin đã cài đặt (Dashboard -> Plugins -> Installed Plugins).

plugin akismet

Sau khi kích hoạt xong, hãy click vào nút Cài đặt tài khoản Akismet của bạn.

plugin akismet 01

Sau đó bạn hãy ấn vào nút Lấy API key để lấy khóa API riêng dành cho bạn.

plugin akismet 02

Nó sẽ chuyển bạn tới trang chủ của Akismet, bạn hãy kéo xuống dưới và chọn như hình dưới

plugin akismet 03

Sau đó đăng nhập vào bằng tài khoản wordpress.com của bạn rồi cấp quyền nó truy cập dịch vụ Akismet.

Lại một lần nữa họ sẽ mời bạn ủng hộ kinh phí. Nếu không muốn ủng hộ thì hãy kéo cái nút xuống hết cỡ để dùng miễn phí.

plugin akismet 04

Cuối cùng là bạn đã có được cái API Key.

Copy nó và vào Cài đặt -> Akismet rồi điền vào và kích hoạt.

plugin akismet 05

Hoàn tất, hãy nói lời vĩnh biệt spammer đi nào.

0 comments… add one

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!