5. Series Học WooCommerce: Tìm hiểu chung về mục Cài đặt

– Chuyên mục: Series Học WooCommerce

Bài này tôi và các bạn sẽ cùng tìm hiểu tất cả các phần có trong mục cài đặt của Plugin WooCommerce. Những thiết lập cơ bản cho Plugin WooCommerce tôi đã viết ở các bài trước và tôi sẽ không viết lại ở bài này. Bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu

1. WooCommerce >> Cài đặt >> Chung

Tim-hieu-chung-ve-muc-cai-dat-cua-plugin-WooCommerce

Default Customer Location (địa chỉ khách hàng mặc định): Phần này sẽ tự định vị vị trí của khách hàng và nó tự điền vào khi khách đặt hàng, bạn nên chọn No location by default để không tốn bộ nhớ và dung lượng khi xử lý GeoIP mà khách hàng sẽ tự nhập vào sẽ hay hơn.
Thông báo của cửa hàng: Nếu bạn cần thông báo như khuyến mãi, quà tặng … thì các bạn đánh dấu ở đây sau đó điền thông báo. Thông báo đó sẽ hiển thị ở cuối website.
Còn các phần khác tôi đã hướng dẫn ở các bài trước hoặc các bạn có thể làm theo hình trên.

2. WooCommerce >> Cài đặt >> Sản phẩm

2.1 Tab Chung

Plugin-WooCommerce-cai-dat

Đơn vị trọng lượng và đơn vị kích thước sẽ có tác động đến việc tính phí giao nhận.

2.2 Tab Hiển thị

Plugin-WooCommerce-cai-dat-1

Lưu ý: Sau khi thay đổi kích thước hình ảnh, bạn phải tiến hành tái tạo (rebuild) lại hình ảnh trong thư viện để nó tiến hành cắt lại. Bạn có thể tái tạo lại hình ảnh thông qua plugin Regenerate Thumbnails và lưu ý thêm rằng sau khi các bạn dùng xong plugin các bạn có thể Ngừng kích hoạt hoặc xóa đi để đỡ tốn bộ nhớ.

2.3 Tab Kiểm kê kho hàng

Plugin-WooCommerce-cai-dat-2

2.4 Sản phẩm có thể tải về

Plugin-WooCommerce-cai-dat-3

Lưu ý là nếu bạn đánh dấu mục Tải xuống yêu cầu đăng nhập thì bạn phải vào Cài đặt >> Tổng quan >> đánh dấu vào mục Ai cũng có thể đăng ký như hình dưới

Plugin-WooCommerce-cai-dat-4

3. Các cài đặt còn lại

Các cài đặt còn lại như cài đặt Thuế, cài đặt Giao nhận, cài đặt Thanh toán, cài đặt Tài khoản, cài đặt Email, cài đặt API là các cài đặt quan trọng, phức tạp và dài nên mình sẽ viết kỹ, rõ ràng thành từng bài viết riêng biệt.

0 comments… add one

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!